Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ομιλίες - Διαδραστικές συναντήσεις

Είσαι :

  • πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου του παιδιού σου
  • διευθύντρια ή διευθυντής σε σχολείο
  • προϊστάμενος σε κάποια υπηρεσία
  • εργοδότης με υπαλλήλους
  • ηγείσαι κάποιας ομάδας
 

και θέλεις να:

  • δημιουργήσεις κλίμα ζεστό και ανθρώπινο μεταξύ σας
  • πάρουν τα μέλη της ομάδας σου πληροφορίες για την ροϊκή και αποτελεσματική συνεργασία τους ή γνώσεις  οι οποίες θα ασκήσουν θετική επιρροή στις σχέσεις μεταξύ σας και ταυτόχρονα στις σχέσεις με τους πελάτες ή τους άλλους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφεστε στο περιβάλλον σας;

Η θεματολογία και η διάρκεια της ομιλίας προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας.

Μην περιμένεις άλλο.
Επικοινώνησε τώρα για να κανονίσουμε μαζί την ομιλία που ταιριάζει στην ομάδα σου!