Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Μαθησιακό Προφίλ για Παιδιά

“Όλοι είναι ιδιοφυίες! Αλλά αν κρίνεις ένα ψάρι από την ικανότητά του να σκαρφαλώσει σ΄ ένα δέντρο, θα περάσει ολόκληρη τη ζωή του πιστεύοντας ότι είναι ηλίθιο…!” Albert Einstein

Οι επιστήμονες συμφωνούν στο ότι κάθε εγκέφαλος δεν είναι ακριβώς ίδιος με κάποιον άλλον. Ο κάθε εγκέφαλος λαμβάνει, επεξεργάζεται και αφομοιώνει τις πληροφορίες που λαμβάνει με μοναδικό τρόπο. Το τεστ διερευνά ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου υπερισχύει στην λήψη και επεξεργασία της καινούριας γνώσης και πώς συνεργάζεται με το άλλο, διακρίνει τους μαθησιακούς τύπους που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αφομοίωση των πληροφοριών καθώς και τις ικανότητες που διαθέτει το άτομο ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο στη μαθησιακή διαδικασία.

Πώς ωφελούνται οι :

Μαθητές (από Γ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου) και φοιτητές: βοηθά ώστε

  • Ο μαθητής να μην αγχώνεται για τα μαθήματά του
  • Να βρίσκει τα κύρια σημεία του μαθήματος
  • Να μπορεί να διαβάσει σε πολύ λιγότερο χρόνο από πριν
  • Να θυμάται με μεγαλύτερη ευκολία
  • Να συστηματοποιεί το διάβασμά του
  • Να μην απομνημονεύει μηχανικά την ύλη αλλά να την κατανοεί σε βάθος
  • Να μην αφήνει κενά
  • Να σκέφτεται διαθεματικά
  • Να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση
  • Να αντιμετωπίζει τη μελέτη με ευχαρίστηση!


Γονείς:
Κατανοείς τη φύση των δυσκολιών του παιδιού (αν υπάρχουν, γιατί κάποιες φορές παρερμηνεύουμε τον διαφορετικό τρόπο μάθησης με μαθησιακή δυσκολία) και έτσι βρίσκεις πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισής τους. Μειώνονται οι εντάσεις και η ταλαιπωρία και το διάβασμα μετατρέπεται σε μια ευχάριστη εμπειρία για όλους.

Εκπαιδευτικοί :
Όταν ξέρεις πώς μαθαίνουν οι μαθητές σου, βρίσκεις τεχνικές ώστε να περάσει η γνώση που έχεις να προσφέρεις στους μαθητές σου, πιο αποτελεσματικά σε όλους! Μέσα από αυτή τη σωστή διαφοροποιημένη διδασκαλία, εξαφανίζεται το φαινόμενο του «αόρατου μαθητή»!

Η διαδικασία:
Το ερωτηματολόγιο είναι εξαιρετικά φιλικό στη χρήση, γίνεται διαδικτυακά με έναν εξατομικευμένο κωδικό και δεν απαιτεί ιδιαίτερη εκπαίδευση, ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα 40΄-50΄.

«Γιατί όταν τα παιδιά δεν μπορούν να μάθουν με τον τρόπο που τα διδάσκουμε, πρέπει να τα διδάσκουμε με τον τρόπο που μπορούν να μάθουν!» – Μαρία Μοντεσσόρι

Κάλεσέ με, για να βοηθήσουμε το παιδί σου να αγαπήσει τη γνώση!