Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα & Δασκάλου

Μέσα από την εμπειρία μου ως πρόσωπο αλλά και ως επαγγελματίας, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα των σχέσεων και της ζωής μας γενικότερα, καθορίζεται από την ποιότητα της επικοινωνίας μας με τον εαυτό μας και τους άλλους.

Γι΄αυτό όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να εκπαιδευτώ από την Gordon Hellas, το έκανα με μεγάλη χαρά.

Μπορώ έτσι μέσα από την εκπαίδευση αυτή να προτείνω έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας, που κατά τη γνώμη τη δική μου αλλά και όσων έχουν εκπαιδευτεί, αποτελεί μία μέθοδο άκρως βοηθητική για γονείς, παιδαγωγούς και παιδιά.

Στις ομαδικές αυτές συναντήσεις έρχεσαι σε επαφή με έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας.

Η φιλοσοφία του εργαστηρίου βασίζεται στην θεωρία του Αμερικανού ψυχολόγου και ιδρυτή της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης στη Συμβουλευτική, Dr. Carl Rogers. Κατά τον Rogers, ο κάθε οργανισμός διαθέτει το προσωπικό του gps και χρειάζεται ο ίδιος αλλά και οι άλλοι γύρω του να το εμπιστεύονται. Η τάση πραγμάτωσής του τον βοηθά να εξελίσσεται σε αυτό που είναι το καλύτερο δυνατό για τον ίδιο κάθε φορά.

Ο εμπνευσμένος σχεδιασμός και η δομή του εργαστηρίου από τον επίσης Αμερικανό ψυχολόγο Dr. Thomas Gordon, του παρέχει βιωματικό χαρακτήρα. Δηλαδή εκτός από κάποια θεωρητικά κομμάτια, είναι εμπλουτισμένο με παιχνίδια ρόλων και άλλα ερεθίσματα, με σκοπό την εύκολη απορρόφηση των πληροφοριών.

Μέσα από το εργαστήριο οι γονείς, οι παιδαγωγοί όλων των βαθμίδων αλλά και κάθε ενήλικας που ενδιαφέρεται να βελτιώσει τις σχέσεις του με τα παιδιά αλλά και με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους στη ζωή του, έρχεται σε επαφή με το θεωρητικό υπόβαθρο και εξοικειώνονται βήμα βήμα με τις δεξιότητες, των οποίων η εφαρμογή έχει τα εξής άμεσα αποτελέσματα:

Οι γονείς αποκτούν τη γνώση για να:

   • Διευκολύνουν τα παιδιά τους με αποδοχή, ενσυναίσθηση και αυθεντικότητα, να λύνει τα προβλήματά τους, χωρίς να γίνονται παρεμβατικοί.
   • Διεκδικούν τις ανάγκες τους όταν παρεμποδίζονται από τη συμπεριφορά του παιδιού τους, χωρίς να διακινδυνεύουν τη σχέση τους μαζί του.
   • Δημιουργήσουν ουσιαστική σχέση με το παιδί τους και πώς να προλαμβάνουν πιθανές συγκρούσεις.
   • Διευθετούν τις συγκρούσεις αναγκών, όταν προκύπτουν, με ισότιμο και δημοκρατικό τρόπο ώστε να μην υπάρχουν “χαμένοι”.
   • Διαχειρίζονται συγκρούσεις αξιών με σεβασμό και ευαισθησία.

Οι παιδαγωγοί αποκτούν τη γνώση ώστε:

   • Να μιλούν ώστε οι μαθητές μου να τους ακούνε.
   • Να συνδημιουργούν τους κανόνες της τάξης με τους μαθητές, έτσι ώστε να μην αναγκάζονται να κοπιάζουν για την επιβολή τους.
   • Να διαχειρίζονται ζητήματα πειθαρχίας, έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες τους χωρίς να θίγεται η αυτοεκτίμηση του μαθητή.
   • Να δημιουργούν τις συνθήκες ώστε να γίνει το τμήμα τους πιο δημιουργικό, να ενθαρρύνονται οι μαθητές να συμμετέχουν, αλλά με τρόπο που να είναι όλοι ευχαριστημένοι έχοντας καταφέρει να αυτορρυθμιστούν.
   • Να επιλύουν τις συγκρούσεις με τρόπο που να νιώθουν και οι ίδιοι αλλά και οι μαθητές τους ικανοποιημένοι με τις λύσεις.

Τι κερδίζουν από την εκπαίδευση οι ενήλικες:

   • Θα βιώνετε στη συνύπαρξή σας με τα παιδιά περισσότερη ηρεμία,λιγότερες εντάσεις, αναστατώσεις και συγκρούσεις.
   • Τα παιδιά – μαθητές θα σας σέβονται, θα σας εκτιμούν και θα ενδιαφέρονται περισσότερο για τις ανάγκες σας.
   • Θα αυξηθεί ο προσωπικός σας χρόνος και στο σχολείο θα αυξηθεί ο χρόνος όπου θα μπορείτε να κάνετε το μάθημά σας και να το απολαμβάνετε και ταυτόχρονα οι μαθητές θα παίρνουν τη γνώση που θα τους προσφέρετε.
   • Θα αντιμετωπίζετε λιγότερα προβλήματα πειθαρχίας.

Τι κερδίζουν τα παιδιά- μαθητές:

   • Θα αυξηθεί η αυτοεκτίμηση, η υπευθυνότητα, ο έλεγχος και η αυτοπειθαρχία τους.
   • Θα έχουν μεγαλύτερη διάθεση για συμμετοχή στο σπίτι αλλά και στην τάξη.
   • Θα ενισχυθεί η ικανότητά τους για ομαδική συνεργασία.

Χορηγείται Βεβαίωση Συμμετοχής από την Gordon Hellas.

Επικοινώνησε μαζί μου, αν χρειάζεσαι διευκρινίσεις

Θα χαρώ ιδιαίτερα να γνωριστούμε και να απαντήσω στις ερωτήσεις σου.

Και μην ξεχνάς ότι κάθε στιγμή μπορείς να κάνεις την επιλογή να αλλάξεις τη ζωή σου!